Planinski izlet – Kubed

V okviru planinskega krožka, smo se v soboto, 17.1.15 odpravili na planinski pohod iz Sv. Antona v Kubed in nazaj.

Kubed leži na nadmorski višini 240 m, na skrajnem severozahodu Šavrinskega gričevja, kjer se stikata flišni in kraški svet.

Najbolj znana je vzpetina na kateri stoji srednjeveška cerkev Sv. Florijana in zvonik iz belega kraškega kamna, peterokrake oblike, ki je služil obrambnim namenom.

Tea Primožič

Dostopnost