EKO krožek 2018/19

Eko krožek bo v letošnjem letu potekal ob četrtkih – med 14.00 in 14.45. V interesno dejavnost se lahko vključijo učenci PPVI 3 in 4.

Načrtovane dejavnosti: aktivna vključitev v programe Ekošole, delavnice na temo Razvrščanje odpadkov, priprava napisov za koše – ločeno zbiranje odpadkov, izdelovanje novoletnih daril, udeležba na likovnem natečaju, izdelovanje pustnih mask, urejanje in priprava razstave z eko izdelki na razstavnem prostoru, urejanje šolskega eko vrta, skrb za čisto okolje, ustvarjalne delavnice, vrednotenje dela in rezultatov zbiralnih akcij.

Mentorica: Fatima Peček

Dostopnost