UNESCO ASP MREŽA

 

UNESCO je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnem dialogu preko sodelovanja v vzgoji in izobraževanju in kulturi. Svoj sedež ima v Parizu. Slovensko UNESCO ASP net mrežo vzgojno-izobraževalnih ustanov sestavlja 101 vzgojno-izobraževalnih ustanov med katerimi je tudi naš center. V okviru mreže imamo nacionalni status in sledimo vrednotam demokratičnih družb.

Splošni cilji UNESCO ASP mreže:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Teme, ki jih bomo razvijali s povezovanjem z ostalimi partnerskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, ki so vključene v mrežo bodo:

 • Mir in človekove pravice
 • Demokracija in enakopravnost spolov
 • Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
 • Izobraževanje za trajnostni razvoj
 • Globalno učenje in varovanje okolja
 • Medkulturno učenje
 • Spodbujanje kreativnosti in kulturna dediščina

Koordinator: Uroš Klobas

Dostopnost