Italijanska bralna značka

La Cicala e la Formica (The Grasshooper and the Ant) Cartone Animati |  Storie per Bambini - YouTube

Glede na to, da imamo nekaj učencev, ki jim je italijanščina materni jezik, pa tudi nekaj, ki jim je ta jezik všeč, načrtujemo s pomočjo motiviranih učiteljev v tem šolskem letu izvesti italijansko bralno značko pri zainteresiranih učencih.

Učenci preberejo knjigo sami ali s pomočjo učitelja ter rešujejo po spletu naloge.

Sodelujoči učenci, ki zberejo vsaj 50% vseh možnih točk, prejmejo priznanje Centra Oxford in sodelujejo v nagradnem žrebanju.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta

Dostopnost