Tim za kakovost CUEV Strunjan

Ker smo razvojno naravnana šola in ker si želimo v svoje delo nenehno uvajati izboljšave, imamo na šoli ustanovljen tim za kakovost.

Akcijski načrt tima zajema triletno obdobje. Prednostni cilji, ki smo si jih v Centru zastavili za obdobje 2021/22 – 2023/24, so:

 • zmanjševati medvrstniško nasilje med učenci,
 • izboljševati branje z razumevanjem pri učencih,
 • skrbeti za varno in spodbudno šolsko okolje.

1. cilj: ZMANJŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

DEJAVNOSTI:

 • tematske razredne ure;
 • socialne igre za mlajše učence;
 • mladinske delavnice za starejše učence;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu otroka;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu pozdrava;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu invalidov;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu miru;
 • delavnice: Varna raba interneta;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu strpnosti;
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu lionizma (sporazumevanje med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih);
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu družine…

2. cilj: BRANJE Z RAZUMEVANJEM

DEJAVNOSTI:

 • analiza stanja bralnega razumevanja pri učencih;
 • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za razvijanje branja z razumevanjem pri učencih: vaje za koncentracijo pri branju, interaktivne vaje za izboljšanje branja, vaje za bralno razumevanje, učenje besednjaka ob slikovnem gradivu…;
 • izboljševanje ravni bralnega razumevanja v primerjavi z ugotovljenim začetnim stanjem.

3. cilj: SKRB ZA VARNO IN SPODBUDNO ŠOLSKO OKOLJE

DEJAVNOSTI:

 • načrtovano in sistematično urejanje šolske okolice.

Članice tima: Danijela Stupan, Lorena Pangerc, Tea Primožič, Marjetka Vidovič Novinec

Vodja tima: Sonja Tocko

————————————————————————————————————————————-

Zelene straže – https://www.cuevs.si/zelene-straze/

Mladinske delavnice – https://www.cuevs.si/mladinske-delavnice/

Dostopnost