Tim za kakovost CUEV Strunjan

Ker smo razvojno naravnana šola in ker si želimo v svoje delo nenehno uvajati izboljšave, imamo na šoli ustanovljen tim za kakovost.

Akcijski načrt tima zajema triletno obdobje. Prednostni cilji, ki smo si jih v Centru zastavili za obdobje 2021/22 – 2023/24, so:

Akcijski načrt tima zajema triletno obdobje. Prednostni cilji, ki smo si jih v Centru zastavili za obdobje 2021/22 – 2023/24, so:

 • na področju učenja in poučevanja:
 • zmanjševati medvrstniško nasilje med učenci,
 • izboljševati branje z razumevanjem pri učencih,
 • na področju skrbi za varno  in spodbudno  šolsko  okolje:
 • zelene straže
 • na področju strokovnih delavcev:
 • konzultacije po delovnih skupinah
 • timsko delo
 • predavanja za strokovne delavce

V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z delom na zgoraj omenjenih področjih in sicer:

 1. cilj: ZMANJŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

Dejavnosti:

 • nadaljujemo z mladinskimi delavnicami za starejše učence OŠ z NIS in PPVI
 • nadaljujemo z urami socialnega učenja (OŠ z NIS) oz. socialnimi igrami (PPVI)
 • nadaljujemo s tematskimi urami:
 • ozaveščanje o otroškem raku – Junaki 3. nadstropja
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu hoje
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu diabetesa
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu solidarnosti
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu boja proti kajenju
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu materinščine
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu voda
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu plesa
 • dejavnosti ob svetovnem dnevu gasilcev
 • uvedli bomo interesno dejavnost: ŠOLSKI PARLAMENT za učence 3. triade OŠ z NIS

2. cilj: BRANJE Z RAZUMEVANJEM

Dejavnosti:

 • nadaljujemo z začetim delom na področju razvijanja bralnih sposobnosti in bralnega razumevanja
 • na šolo bomo povabili pisatelja/pisateljico
 • po razredih uvedli »DAN ZA KNJIGO« (po dogovoru oz. na 14 dni) – odšli bi v knjižnico in si zamenjali knjige

3. cilj: ZELENE STRAŽE

Dejavnosti:

 • nadaljevali bomo z delom po razporedu, ki bo visel na hodniku (praznjenja košev po hodnikih šole, pometanje pred šolo, pobiranje smeti v okolici šole, zalivanje zelenja …)
 • razredniki bodo usmerjali in opozarjali učence na pravilno ločevanje odpadkov

4. cilj: KONZULTACIJE ZA STROKOVNE DELAVCE:

 • izvajale bi se 1x mesečno

5. cilj: TIMSKO DELO:

 • sestanki skupin za pripravo IP-jev
 • sodelovanje na aktivih
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

6. cilj:  PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

 • izvajala bi se vsaj 1x letno na sejah strokovnega zbora

Članice tima: Danijela Stupan, Lorena Pangerc, Tea Primožič, Marjetka Vidovič Novinec

Vodja tima: Sonja Tocko

————————————————————————————————————————————

Zelene straže – https://www.cuevs.si/zelene-straze/

Mladinske delavnice – https://www.cuevs.si/mladinske-delavnice/

Dostopnost