Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami od 1. do 6. razreda OŠ z NIS

               Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami od 1. do 6. razreda OŠ z NIS

V knjižnici je veliko knjig, čudežnih pravljic in zanimivih zgodb, ki otroke popeljejo v svet domišljije, v svet novih spoznanj in doživetij, v svet, ki jim pomaga živeti, ko odrastejo.

Vsako sredo so učenci od 1. do 4. razreda OŠ z NIS od 12.45 do 13.30, učenci 5. razreda OŠ z NIS od 12.15 do 12.45 in učenci 6. razreda OŠ z NIS od 13.30 do 14.15, lepo vabljeni na pravljično urico z ustvarjalno delavnico.

Pravljične (bralne) urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet knjige in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo in uvajajo na vzgojo s knjigo.

Na prvem delu pravljične (bralne) urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. Otrok ob poslušanju krepi pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus.

V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat. Z likovnim izražanjem, dramatizacijo, lutkovnimi predstavami se spodbuja njihova lastna kreativnost, izražanje in razmišljanje.

V okviru bralnih oz. pravljičnih ur bodo vključene tudi vsebine Unicefovih delavnic upoštevajoč njihove zmožnosti. Načrtujemo tudi izdelavo UNICEF-ovih punčk iz cunj.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost