GOZD IN NARAVNO OKOLJE SKOZI OTROKOVE OČI 2/24

V sodelovanju s partnerskim vrtcem Sežana smo v okviru pouka družboslovja v šolskem letu 2023/2024 izvedeli orientacijski pohod z učenci 5. razreda OŠ z NIS. Z učenci se v mesecu januarju pogovarjamo o orientaciji in kako se znajti v naravi. Na koncu tematskega sklopa ob teoretični zasnovi, smo odšli na opazovalni sprehod v okolici šole ter iskali prvine za orientacijo v naravi. Izdelala sem jim učni list, ki jim je bil v pomoč pri opazovanju. Učenci so se najprej orientirali brez kompasa, s pomočjo sonca, maha, dolžino sence palice in letnice drevesa. Določili smo sever in nato še ostale smeri neba. Učenci so povedali kaj vidijo v naravi na vsaki smeri neba. Nato smo se poskušali orientirati z ročno uro, na koncu, pa smo preverili ali smo pravilno določili smeri neba s kompasom na telefonu. S tem projektom smo sledili uresničevanju cilja – spodbujanje pozitivnega odnosa do narave, ohranjanje pristnosti in sožitja z naravo ter zavedanje zdravega načina življenja.

Mentorica: Nina Radolovič

Dostopnost