Unicefove delavnice – mobilna služba 5/23

Med urami dodatne strokovne pomoči smo se, v šolskem letu 2022/2023, v posebni skupini ali v celotni oddelčni skupnosti, pogovarjali o socialni vključenosti, nenasilni komunikaciji in nevarnostih preko spleta. Veliko pogovorov smo namenili prepoznavanju lastnih močnih področij in interesov ter se učili samozagovorništva. Z učenci smo igrali socialne igre in razvijali prijateljstva, občutek povezanosti v skupini ter spodbujali k sprejemanju različnosti. Delavnice so bile namenjene krepitvi socialnih veščin, razvijanju samozavesti in večji povezanosti v šolski skupnosti.

Barbara Valič

Dostopnost