Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnateljica NATAŠA BRLJAVAC
pomočnica ravnateljice SONJA TOCKO

SVET ZAVODA:
predstavniki občin Občina Piran: Darja Pogačnik, Mestna občina Koper: Denis Opatić, Občina Divača: Urša Skerbiš Štok
predstavniki staršev Viljem Gulič, Jerneja Zudić, Daliborka Zagorac
predstavniki zaposlenih Irena Osko, Deana Lozar Šomen, Suzana Zamuda, Janez Rihtaršič, Nataša Hreščak
predsednica sveta zavoda Irena Osko
namestnica predsednice Daliborka Zagorac

SVET STARŠEV :
2., 3. razred Jasna Dedić
4., 5. razred Sara Milenkovski
6. razred Jasmina Ferluga
7. razred Tatjana Asani
8. razred Daliborka Zagorac
9.a in 9.b Jerneja Zudič
   
PPVI 1 in PPVI 2.a Nataša Dukić
PPVI 2.b Anton Pugelj
PPVI 3 Mateja Suban
PPVI 4 Tatjana Dolinar
PPVI 5 Snežana Zorič
PPVI 6 Nives Grgič
   
Enota Divača Liljana Šavli

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Strokovni zbor – učiteljski zbor vsi strokovni delavci
Razrednik razrednik (v odsotnosti njegov namestnik)
Strokovna skupina ravnateljica, pomočnica ravnateljice, socialna delavka, psiholog, učitelj, logoped, medicinska sestra, fizioterapevtka
Strokovni aktivi
1. – 6. r (vodja Lea Špende) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
7. – 9. r (vodja Anja Mattica) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
PPVI Strunjan in Divača (vodja Samira Šabič Pečar) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
MSRPS (vodja Eva Radosavljevič) mobilni specialni rehabilitacijski pedagogi

 

Dostopnost