Rastem s knjigo

          RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) spodbujanja bralne kulture. Z njim se skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Na razpisu JAK s strani strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture za projekt »Rastem s knjigo OŠ« v šolskem letu 2021/2022 je bila  za osnovnošolce izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, z ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga.

Tako kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali pri projektu Rastem s knjigo.

Učenci 7. razreda skupaj z razrednikom bodo v okviru projekta obiskali knjižnico Piran. Datum obiska bo določil razrednik in koordinatorica Mestne knjižnice Piran. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado.

S šolskim letom 2019/2020 so bili na novo vključeni učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja v ta projekt. Glede na odlične izkušnje bodo tudi v tem šolskem letu »dobri bralci« te ciljne skupine obiskali eno od splošnih knjižnic (SK Koper. SK Izola ali SK Piran). Koordinatorica CUEV Strunjan skupaj s koordinatorico izbrane splošne knjižnice bosta zanje pripravili program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Ob zaključku obiska učenci bodo prejeli v dar vsak svoj izvod izbrane knjige JAK Jaz sem Andrej.

Po obisku bodo sledile razne dejavnosti: skupno branje darovane knjige, debatni krožek na teme povezane s knjigo, razstava knjig Vinka Möderndorferja, ki so v šolski knjižnici …

V kolikor predvidevanega obiska v splošni knjižnici ne bo možno izvesti zaradi ukrepov oz. priporočil v zvezi s Koronavirusom COVID-19, se bo poiskalo alternativne rešitve izvajanja projekta.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta Rastem s knjigo za PPVI

Dostopnost