OBVESTILO

Spoštovani starši in skrbniki!

Glede na informacije, ki se pojavljajo v medijih, vas obveščamo, da bomo zaposleni na šoli storili vse potrebno za varnost naših učencev, in da bomo na morebitne stiske učencev ob teh informacijah še bolj pozorni.

Svetujemo vam, da ste tudi vi še bolj kot sicer pozorni na vaše otroke. Podajamo vam nekaj iztočnic Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki vam bodo v pomoč.

Kaj lahko storite:

 • Pogovarjajte se z otroki in mladostniki o njihovih strahovih.
 • Izrazite čustva, saj bodo s tem tudi otroci in mladostniki lažje izražali svoja.
 • Otrokom in mladostnikom pojasnite, da se ljudje različno čustveno odzivamo na stiske, kar je
  povsem sprejemljivo.
 • Naj otroci in mladostniki v vas vidijo osebo, ki jih bo zaščitila in jim nudila varnost.
 • Spodbudite otroke in mladostnike k ustvarjanju. Naj napišejo, narišejo ali drugače izrazijo tisto, kar
  jih skrbi.
 • Pojasnite jim, da vznemirjajoče vsebine ne delijo po spletnih medijih.
 • Učence in dijake seznanite, na koga vse se lahko obrnejo po pomoč v šoli in izven nje, ko so v
  stiski ali se počutijo ogrožene.
  Seznam vseh virov pomoči najdete Mreža virov pomoči – Program Mira (zadusevnozdravje.si)

Ravnateljica: Nataša Brljavac

Dostopnost