Odpiranje šole

OBVESTILO ZA UČENCE, STARŠE IN SKRBNIKE

Obveščam vas, da je na podlagi odloka Vlade RS in navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, naš Center od ponedeljka, 18. 5. 2020, spet odprt.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, s poukom pričnejo učenci 4. in 5. razreda v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

V sredo, 3. 6. 2020, s poukom pričnejo učenci 6., 7. in 8. razreda v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

V ponedeljek, 25. 5. 2020, s poukom pričnejo učenci 9. razreda v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se v šolo vračajo tudi učenci vseh stopenj Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, s poukom pričnejo učenci 1., 2. in 3. razreda v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

Higijenska priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19

Higienska priporočila za izvajanje pouka za OŠPP in zavode v času epidemije COVID-19

Ravnatelj:
Korado Lešnik, prof. def.

Dostopnost