Predavanje g. Marka Fereka “Hiperaktivni sanjači v šoli”

 

O PREDAVATELJU

Hiperaktivni sanjač? Kaj neki bi to bilo, se je verjetno vprašal marsikateri bralec vabila na predavanje g. Marka Fereka. Provokativni naslov je privabil na predavanje veliko strokovnih delavcev, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter staršev in oseb s posebnimi potrebami. Postaven, mlad moški je na zelo sproščen in neposreden način predstavil svojo osebno izkušnjo tako, da je vsak od slušateljev lahko začutil in si predstavljal, kaj pomeni biti oseba s posebnimi potrebami in se spoprijemati z zahtevami šolskega sistema. Kar je posebej pritegnilo pozornost, je bilo dejanje, ko je pred nami raztrgal list s prilagoditvami, ki jih zapisujemo v individualizirane programe in nam predstavil nekaj prilagoditev, ki so po njegovem mnenju zelo pomembne za razvoj pozitivne samopodobe in uspešnejše funkcioniranje na učnem področju:

 • pomembno je, kako se otroci počutijo med učenjem, tega ne bodo pozabili, pozabili pa bodo, kaj so se učili,
 • učitelji naj gojijo »emotivni žar« v poučevanju, ki prebuja vse čute in zbuja motivacijo,
 • najpomembnejša je učiteljeva podpora ponujena ob pravem trenutku,
 • v najprimernejšem trenutku (takoj!) je potrebno otroka pohvaliti, več pohval – manj kritik,
 • napake popravljajmo z modro, izogibajmo se rdeče barve,
 • poudarjajmo, v čem je otrok uspešen in kar si želi početi, ne pa področja, kjer ima težave in dela napake,
 • ocenjujmo trud, ne znanje, saj brez motivacije ni truda in trud prikliče znanje,
 • gradivo povezujmo z otrokovim interesom,
 • raziskovalno učenje, učenje z izkušnjo, dolgčas »ubija«,
 • branje je lahko zabavno, zato naj berejo knjige, ki jih zanimajo (iz npr. Guinnessove knjige rekordov, nato preidejo na branje knjig z manj slikami),
 • hiperaktivnim otrokom omogočimo aktivne odmore, alternativne položaje med delom, med poukom naj pobrišejo tablo, zmočijo gobo, delijo delovne liste, so učiteljevi asistenti, sedijo naj na pilates žogi itd., gibanje omogoča boljši pretok energije,
 • učno snov jim je potrebno predstaviti skozi slike, videoposnetke in najprej v celoti (bistvo snovi in cilj), nato podrobneje pravila in postopke,
 • učenje skozi igro,
 • “Ne govori, raje pokaži na konkretnem, življenjskem primeru!”

“SLIŠIM IN POZABIM.

VIDIM IN SI ZAPOMNIM.

NAREDIM IN RAZUMEM.”

In še sporočilo predavanja:

NA PRVEM MESTU NAJ BO OTROK IN NJEGOVA SAMOPODOBA IN NE ŠOLSKI PROGRAM!

 

Dostopnost