Projekt Ekošola 5/22

V divaški enoti Centra za usposabljanje smo letos že sedmo leto zapored vključeni v program Ekošole. Sodelovali smo že v številnih projektih in za svoje delo prejeli kar nekaj priznanj.

Letos smo v okviru Likovnega natečaja izdelali miniaturo kraške gmajne. Naravne materiale, ki smo jih uporabili pri delu, smo nabrali na sprehodih v okolici Divače. Učenci so ob tem spoznavali kraško rastje ter pomen suhozidov, ki so jih postavili naši predniki.

Pri projektu Eko-paket smo z učenci iz odpadne KEMS embalaže izdelali praznični gozd. Oblikovali smo 3D drevesa, ki smo jih nalepili na podlago ter jih praznično okrasili. Iz odpadne embalaže smo izrezali tudi različne živali in jih prilepili med drevesa.

V okviru projekta Mlekastično! Izberem domače smo se z učenci pogovarjali o pomenu lokalno pridelanega mleka. Učenci so spoznali različne mlečne izdelke. Pri pouku likovne in delovne vzgoje so ustvarili velik plakat. Iz krep papirja so izdelovali svaljke in jih natančno lepili v obliko krave. Poleg krave so nalepili mlečne izdelke, ki so jih izrezali iz reklam. Nekaj mlečnih izdelkov so tudi sami narisali in pobarvali.

Poleg zgoraj omenjenih projektov smo celo šolsko leto skrbeli tudi za urejeno okolico šole.

Erika Trobec Marušić

MLEKASTIČNO
EKO PAKET
Dostopnost