24. april – Dan brez zavržene hrane

24. aprila smo izvedli delavnice na temo dneva brez zavržene hrane. Pri dejavnostih je sodelovalo 6 učencev, 2. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja in učiteljica, mentorica. Najprej smo se pogovorili o hrani, ki jo zavržemo oziroma ne pojemo, kaj se doma zgodi s to hrano, seveda smo preko daljave vključili še starše učencev, ki so pridno izpolnjevali Kuhlin dnevnik zavržene hrane. Starši so poročali, da se hrana zavrže ko se uštejejo pri količini. Saj enkrat njihovi otroci pojedo več, drugič manj. Prepoznali so vzroke:

– prevelike porcije,

– nepravilno shranjevanje živil,

– kupljena prevelika količina živil.

Sicer so poročali da reciklirajo hrano in z njo ustvarijo nove recepte ali pa z ostanki hrane nahranijo domače živali ali hrano zavržejo na kompost. Prav iste vzroke opažamo za zavrženo hrano v šoli, saj si učenci vzamejo prevelike količine obrokov, tako da pri mlajših količino nadzirajo učitelji oziroma učence učijo da najprej vzamejo manjšo količino obroka in gredo kasneje po repete. Z učenci smo izdelali plakat na temo dan zavržene hrane.

Učenec je predstavil plakat, povedal je da je za zmanjševanje količine zavržene hrane potrebno:

  • spremljati zalogo hrane,
  • dnevno nakupovanje sadja in zelenjave v manjših količinah,
  • samooskrba s hrano,
  • uporaba nakupovalnega listka,
  • načrtovanje obrokov,
  • kuhanje hrane, ki je lahko uporabljena tudi kasneje ali je možna za reciklirane recepte,
  • pravilno shranjevanje hrane,
  • kuhanje manjše količine hrane in
  • hranjenje domačih živali z odvečno hrano ter
  • izdelava komposta.

Pripravili: učenci 2. stopnje PPVI

Dostopnost