ŠOLSKI SKLAD CENTRA ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN

Spoštovani!

Izobraževanje je ena izmed osnovnih človekovih pravic. Zelo pomembno je, da učenci dobijo kvalitetno izobraževanje, saj je to osnova za njihov celostni razvoj na vseh področjih življenja. V ta namen smo na Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan ustanovili šolski sklad, kamor se bodo zbirala sredstva za zagotavljanje čim kvalitetnejšega izobraževanja.

Sredstva zbrana v šolskem skladu so namenjena nadstandardnemu programu, kateri zagotavlja bolj pester in kvalitetnejši izobraževalni program. Prav tako s sredstvi iz šolskega sklada pomagamo družinam naših učencev, ki so se znašle v socialno-ekonomski stiski.

Vsak ki bi želel pomagati, lahko to stori z nakazilom na transakcijski račun Centra:

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož

IBAN: SI56 0110 0600 8346 097

Referenčna (sklicna) številka: 00 292900

Namen plačila: Prispevek v šolski sklad

Vsak prispevek ne glede na vsoto pomeni plemenito dejanje posameznika, s katerim bo občutno pomagal našim učencem in družinam v stiski.

Za vsak prispevek se vam najlepše zahvaljujemo.

Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada CUEV Strunjan: Blaž Kamnik

Dostopnost