Bralni krožek

Bralni krožek bo v šolskem letu 2018/2019 potekal ob ponedeljkih – med 16.00 in 16.45. V interesno dejavnost se lahko vključijo učenci domske vzgoje.

Načrtovane dejavnosti: branje literature z ekološko vsebino, pogovor in zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov – risba, plakat, zgodba, pesem, dramski nastop ter ustvarjanje iz eko materialov – reklamni papir, zamaški, plastenke, škatle …

Mentorica: Fatima Peček

Dostopnost