ZAHVALA VSEM DONATORJEM 12/23

Vsem, ki ste nam v teh decembrskih dneh pomagali pri novoletnem obdarovanju naših učencev, se iskreno zahvaljujemo.

Učitelji in učenci CUEV Strunjan

Dostopnost