Naša mala knjižnica

NAŠA MALA KNJIŽNICA

KnjižnicaV letošnjem šolskem letu se bo na šoli nadaljeval mednarodni projekt Naša mala knjižnica. Glavni namen projekta je spodbujanje branja in bralne pismenosti pri učencih ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije, Litve in Poljske. V projekt so vključeni vsi učenci PPVI in učenci od 1. do 6. razreda OŠ z NIS.

Učenci so, pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev, odkrivali domišljijske zgodbe Jane Bauer, Petra Svetine, Anne Onichimowske, Ingride Vizbaraitė, Kęstutisa Kasparavičiusa in Åshild Kanstad Johnson.

V šolskem letu 2016/2017 bomo spoznali privlačne zgodbe Petra Svetine, Helen Nicoll, Germana Zulla, Aina Havukainena in Samija Toivonena, Jana de Kinderja in Annie M. G. Schmidt. Učenci bodo dobili zvezek imenovan Ustvarjalnik, kjer je veliko zabavnih in poučnih nalog.

Naša mala knjižnica prinaša še vrsto zanimivih domačih in mednarodnih dejavnosti, katerim se lahko priključimo po želji in zmožnostih.

Koordinatorica NMK na CUEVS: Fatima Peček