Unicef – o projektu

UNICEF (United Nations Children’s Fund) je sklad Združenih narodov za pomoč otrokom. Skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Unicefovi programi pomoči izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin v 156 državah v razvoju. Sklad je bil ustanovljen leta 1946 in ima sedež v New Yorku. Je prostovoljno financirana fundacija, prisotna v večini držav sveta. Opira se na prispevke vlad in podporo zasebnih donatorjev, kupcev voščilnic in drugih izdelkov, ambasadorjev in prostovoljcev.

Tudi v letošnjem letu bomo izvajali aktivnosti, s katerimi želimo ozavestiti učence o njihovih pravicah in dolžnostih. Posredovali jim bomo znanja s področja otrokovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije, okoljske problematike, revščine in socialne izključenosti. Učitelji bodo ob obravnavi tem o otrokovih pravicah uporabili pripomočke v tiskani obliki ali e-priročnike.

Nekatere teme bodo izvajali na našem centru prostovoljci Unicefa. Namen programa je izvedba in organizacija aktivnosti, s katerimi se želi ozavestiti otroke in mladostnike, da postanejo odgovorni prebivalci sveta.

Koordinatorka Unicefa v CUEVS: Fatima Peček

Dostopnost