Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami od 1. do 5. razreda OŠ z NIS

               Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami od 1. do 5. razreda OŠ z NIS

V knjižnici je veliko knjig, čudežnih pravljic in zanimivih zgodb, ki otroke popeljejo v svet domišljije, v svet novih spoznanj in doživetij, v svet, ki jim pomaga živeti, ko odrastejo.

Vsako sredo so otroci od 1. do 5. razreda NIS vabljeni na pravljično urico z ustvarjalno delavnico od 12.25 do 13.10.

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet knjige in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo in uvajajo na vzgojo s knjigo.

Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. Otrok ob poslušanju pravljice krepi pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus.

V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat. Z likovnim izražanjem, dramatizacijo, lutkovnimi predstavami se spodbuja njihova lastna kreativnost, izražanje in razmišljanje.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost