Bralna značka za PPVI

           BRALNA ZNAČKA ZA PPVI

V šolskem letu 2020/21 nadaljujemo s projektom v oddelkih PPVI.

Na naši šoli je bralna značka neobvezna, vendar zaželena, saj je njen namen vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje.

Učenci PPVI si bodo izbirali knjige v skladu s svojimi bralnimi sposobnostmi poljubno ali ob pomoči knjižničarke.

Knjigo bodo lahko prebrali sami ali pa jim jo bodo starši.

Učenci bodo prebrali najmanj 3 knjige (od tega ena pesniška zbirka) in se naučili eno pesmico iz določene pesniške zbirke.

Vsebino in vtise o knjigi bodo povedali po svojih zmožnostih šolski knjižničarki, prebrano pa bodo lahko predstavili v nenapisani obliki – ustvarili nek izdelek (npr. ilustracijo).

Tekmovanje za bralno značko se prične 17.9.2020 (dan zlatih knjig) in konča v aprilu 2021.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost