Bralna značka za PPVI

           BRALNA ZNAČKA ZA PPVI

V šolskem letu 2021/2022 poteka že 62. bralna značka.

V CUEV Strunjan smo se v šolskem letu 2019/2020 odločili, da bomo na novo v projekt bralne značke poleg učencev iz šole z NIS vključili tudi učence iz PPVI. Ker je bil odziv izredno dober, bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnje.

Na naši šoli je bralna značka neobvezna, vendar zaželena, saj je njen namen vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje. Učenci PPVI izberejo knjige v skladu s svojimi bralnimi sposobnostmi poljubno ali ob pomoči. Učenci, ki samostojno berejo, knjigo preberejo sami. Učenci, katerim je branje trd oreh, pa jo preberejo skupaj s starši oz. učitelji. Preberejo najmanj 4 knjige (od tega ena pesniška zbirka) in se naučijo eno pesmico iz določene pesniške zbirke. Vsebino in vtise o knjigi povedo po svojih zmožnostih. V ta namen je pripravljen list, kjer učenci vestno izpolnijo ključne podatke o knjigi in avtorju in ustvarijo ilustracijo. Tako se ob prebrani besedi učijo še zapisati pozitivne misli, občutke o knjige in preko ilustracije izraziti svoje mnenje.

Tekmovanje za bralno značko se prične 17.9.2021 na dan zlatih knjig. Učenci za opravljeno bralno značko prejmejo ob zaključku šolskega leta bralna priznanja.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost