Naša mala knjižnica

              Naša mala knjižnica

V letošnjem šolskem letu se bo na šoli nadaljeval mednarodni projekt Naša mala knjižnica.

Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V projektu sodeluje že več kot 170 slovenskih šol.

Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

V projekt bodo vključeni učenci PPVI in učenci od 1. do 5. razreda OŠ z NIS.

Učenci bodo pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev, prebirali odlične zgodbe Jane Bauer, Silvije Šesto, Piret Jaaks, Anete Melece, Kadri Lepp in dr. Jazbeca.

Učenci bodo dobili zvezek Ustvarjalnik, kjer je veliko izvirnih nalog na temo predstavljenih knjig.

Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti (izmenjava literarnega junaka, pismo presenečenja …) ter številne nagradne naloge (naj bralni kotiček, bralni vlakec …), katerim se lahko priključi po želji in zmožnostih.

 Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost