ŽIVIMO SKUPAJ IN DRUGAČNOST NAS BOGATI

V sodelovanju s partnersko OŠ Kapela in OŠ Frana Metelka Škocjan znotraj ASPnet mreže, se že nekaj let tradicionalno vključujemo v projekta Živimo skupaj in Drugačnost nas bogati. V okviru le-teh smo izvedli likovno dejavnost z učenci od 1. do 4. razreda OŠ z NIS. Učenci so likovno ustvarjali s tehniko voščenke na papirnate krožnike, kjer smo se pred tem tematsko pogovarjali o vrednotah. Na ta način smo uresničili cilj: vplivati na izboljšanje ozaveščanja razvoja strpnosti in spoštovanja različnosti med ljudmi.

Mentor: Uroš Klobas

Dostopnost