Bralne urice za PPVI

           Bralne urice za PPVI

Potekale bodo enkrat tedensko, ob torkih od 12.25 do 13.10.

Bralne urice bodo obsegale literaturo ljudskega slovstva, otroško leposlovje in resnične zgodbe ter vzgojne knjige. Ob knjigi bo podano tudi nekaj informacij o zvrsti in avtorju.

Ob poslušanju bodo učenci po svojih zmožnostih in interesu širili literarno obzorje, bogatili besedni zaklad in se poskušali vživljati v prebrano.

S skupnim pogovorom ob branju knjig pa poglabljamo oz. krepimo tudi medsebojne odnose.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost