Bralne urice za PPVI

           Bralne urice za PPVI

V knjižnici je veliko knjig, čudežnih pravljic in zanimivih zgodb, ki učence popeljejo v svet domišljije, v svet novih spoznanj in doživetij, v svet, ki jim pomaga živeti, ko odrastejo.

Pravljične (bralne) urice so oblika knjižne vzgoje, ki učence uvaja v svet knjige in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo in uvajajo na vzgojo s knjigo. Na prvem delu pravljične (bralne) urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. Učenec ob poslušanju krepi pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus. V drugem delu urice pa učenci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat. Z likovnim izražanjem, dramatizacijo, lutkovnimi predstavami se spodbuja njihova lastna kreativnost, izražanje in razmišljanje.

V okviru bralnih oz. pravljičnih ur so vključene tudi vsebine Unicefovih delavnic. Načrtujemo tudi izdelavo UNICEF-ovih punčk iz cunj.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta

 

Dostopnost