Rastem s knjigo

          RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) spodbujanja bralne kulture. Z njim se skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Na razpisu JAK s strani strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture za projekt »Rastem s knjigo OŠ« v šolskem letu 2020/2021 je bila  izbrana naslednja knjiga: Mate Dolenc: Kako dolg je čas, Beletrina, zavod za založniško dejavnost.

Tako kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali pri projektu Rastem s knjigo.

Učenci 7. razreda skupaj z razrednikom bodo v okviru projekta obiskali knjižnico Piran. Datum obiska bo določil razrednik in koordinatorica Mestne knjižnice Piran. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado.

S šolskim letom 2019/2020 so bili na novo vključeni učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja v ta projekt. Tudi v tem šolskem letu bodo »dobri bralci« te ciljne skupine obiskali knjižnico Izola. Knjižničarka CUEV Strunjan skupaj s koordinatorico splošne knjižnice Izola bosta zanje pripravili program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Ob zaključku obiska učenci prejmejo v dar vsak svoj izvod izbrane knjige JAK Kako dog je čas.

V kolikor predvidevanega obiska v splošni knjižnici Izola ne bo možno izvesti zaradi ukrepov oz. priporočil v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19, se bo poiskalo alternativne rešitve izvajanja projekta.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta Rastem s knjigo za PPVI

Dostopnost