TERAPIJA S POMOČJO KONJA

V letošnjem šolskem letu 2023/24 smo ponovno pričeli s terapijo s pomočjo. Terapevtski del vodi ga. Sara Bertok. Sara Bertok ima pridobljena in priznana znanja iz področja terapije s pomočjo konja. Na prvem sestanku s starši je ga. Sara Bertok predstavila prednosti in dobrodelne učinke terapije s konjem, ter se s starši pogovorila o njihovih otrocih. 

Terapijo izvajamo na maneži v Divači, ki jo vodi g. Žarko Škrlj, kjer smo morali najprej preplastiti podest, s pomočjo katerega se učenci vzpnejo na konja.

Na prvem sestanku s starši je ga. Sara Bertok predstavila prednosti in dobrodelne učinke terapije s konjem, ter se s starši pogovorila o njihovih otrocih. 

S terapijo s pomočjo konja smo pričeli že v šolskem letu 2010/11, vendar smo, zaradi koronavirusa, z njo za nekaj časa prekinili. Z njo želimo učencem približati konje, jim omogočiti stik z njimi in izkoristiti vsestranski terapevtski učinek, ki ga ta žival ima. Krepitev samozavesti, samozaupanja in samopodobe, navajanje na sodelovanje, primerno komunikacijo, uboganje navodil, vzpostavljanje primernih odnosov, zavedanje in sprejemanje lastnega telesa, izražanje čustev, občutkov, želja… je le nekaj učinkov, ki jih želimo učencem omogočiti. 

 

Dostopnost