Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnatelj KORADO LEŠNIK
pomočnica ravnatelja OLGA STELE

SVET ZAVODA:
predstavniki občin Občina Piran: Nives Vogrič, Mestna občina Koper: Tjaša Rapotec, Občina Divača: Škamperle Ada
predstavniki staršev Daira Balta, Vlasta Belić, Zoran Andjelić
predstavniki zaposlenih Olga Avbelj Stanišič, Verica Žvab Ratko, Lorena Pangerc, Ester Štefančič, Erika Trobec Marušič
predsednica sveta zavoda  Verica Žvab
namestnica predsednice  Daira Balta

SVET STARŠEV :
1., 2., 3. razred  Danijela Tuljak
4., 5. razred  Daliborka Zagorac
6. razred  Franko Franca
7., 8. razred  Tamara Grilanc
9. razred  Amira Avdičauševič
PPVI 1a, 1b  Anton Pugelj
PPVI 3,4  Daira Balta
PPVI 5  Snežana Zorič
PPVI 6a, 6b  Marjana Kuča Ovnič
Enota Divača  Liljana Šavli

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Strokovni zbor – učiteljski zbor vsi strokovni delavci
Razrednik razrednik (v odsotnosti njegov namestnik)
Strokovna skupina ravnatelj, pomočnica ravnatelja, socialna delavka, psiholog, učitelj, logoped, medicinska sestra, fizioterapevtka
Strokovni aktivi
1. – 5. r (vodja Verica Žvab) učitelji v oddelkih
6. – 9. r (vodja Sonja Tocko) učitelji v oddelkih
PPVI Strunjan in Divača (vodja Samira Šabič Pečar) učitelji v oddelkih
MSRPS (vodja Vesna Koren) mobilni specialni rehabilitacijski pedagogi

Dostopnost