Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnatelj KORADO LEŠNIK
pomočnica ravnatelja OLGA STELE

SVET ZAVODA:
predstavniki občin Občina Piran: Nives Vogrič, Mestna občina Koper: Tjaša Rapotec, Občina Divača: Škamperle Ada
predstavniki staršev Daira Balta, Vlasta Belić, Zoran Andjelić
predstavniki zaposlenih Olga Avbelj Stanišič, Verica Žvab Ratko, Lorena Pangerc, Renata Vuk, Erika Trobec Marušič
predsednica sveta zavoda  Verica Žvab
namestnica predsednice  Daira Balta

SVET STARŠEV :
1., 2., 3. razred  Tatjana Asani
4., 5. razred  Daliborka Zagorac
6.,7. razred  Kristijan Prodan
8., 9. razred  Danijela Vuksan
PPVI 1a  Anton Pugelj
PPVI 1b  Edina Lelić
PPVI 3,4  Snežana Marinkovič
PPVI 5  Graciela Debernardi
PPVI 6a, 6b  Marjana Kuča Ovnič
Enota Divača  Liljana Šavli

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Strokovni zbor – učiteljski zbor vsi strokovni delavci
Razrednik razrednik (v odsotnosti njegov namestnik)
Strokovna skupina ravnatelj, pomočnica ravnatelja, socialna delavka, psiholog, učitelj, logoped, medicinska sestra, fizioterapevtka
Strokovni aktivi
1. – 5. r (vodja Verica Žvab) učitelji v oddelkih
6. – 9. r (vodja Nataša Brljavac) učitelji v oddelkih
PPVI Strunjan in Divača (vodja Danijela Stupan) učitelji v oddelkih
MSRPS (vodja Barbara Valič) mobilni specialni rehabilitacijski pedagogi