Unicefove delavnice v PPVI 5

V letošnjem šolskem letu 2022/2023 smo posebno pozornost namenili  temi vključevanja in sodelovanja. Naše delavnice so bile usmerjene krepitvi skupinske dinamike, vključenosti otrok, krepitvi medsebojne povezanosti in solidarnosti. V delavnicah je sodelovalo več otrok iz posameznih skupin. Učence smo spodbujali k iskanju medsebojnih skupnih lastnosti, občutku povezanosti v skupini ter sprejemanju posameznika z vsemi svojimi lastnostmi. V delavnicah so učenci sproščeno govorili so svojih doživetjih, sporočali svoja mnenja, poslušali prijatelje v skupini, se sprostili in ne nazadnje tudi zabavali.

V projektu UNICEF-a sodelujemo tudi znotraj razrednih dejavnosti. Izvedli smo  različne delavnice o drugačnosti, spoznavanju drugih kultur, se pogovarjamo o temah, ki so aktualne tako v naši neposredni okolici, kot tudi širše v svetu.

Danijela Stupan, prof. def.

Dostopnost