Sodelovanje v projektu IR optika 2

Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Lokacija Centra za usposabljanje Elvire Vatovec je zelo oddaljena od večjih komunikacijskih vozlišč, zato je naša povezava do interneta zelo počasna. V današnjem času to predstavlja hudo težavo pri našem vsakdanjem delu. Z zadovoljstvom smo se prijavili na projekt IR optika 2, saj bo dobra povezava do interneta zelo izboljšala delovanje Centra v vseh pogledih, tako v tehničnem smislu, kot tudi pri našem osnovnem poslanstvu, izobraževanju in vzgoji naših varovancev.

Projekt IR optika 2 je del Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Namen projekta je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Dostopnost