Rdeči križ

Z območnim združenjem Rdečega križa Piran bomo začeli sodelovati in vpeljali nekaj vsebin. Za sam začetek je v planu predstavitev pravljice Rdeča kapljica je doma v Piranu s strani njene avtorice in prostovoljke ter krvodajalke ga. Irene Dolinšek.

O izvedenih dejavnostih bomo poročali na spletni strani šole, v šolskem glasilu in lokalnih časopisih.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta

Dostopnost