Film Navihani Bram in pogovor o inkluziji otrok s posebnimi potrebami

V sredo, 21. maja 2014, se je začel predvajati  film o bistrem in navihanem dečku Bramu. Center za usposabljanje Elvire Vatovec  Strunjan je ob obeleževanju 60-letnice, v sodelovanju s kinom Odeon Izola, ponudil ogled zainteresirani publiki.

02

Po ogledu filma, ki gledalcev ni pustil ravnodušnih, je Mitja Tretjak povabil k pogovoru  ravnatelja Korada Lešnika, specialno pedagoginjo Deano Lozar Šömen in psihologa Mira Vičiča. Ravnatelj je predstavil razvoj inkluzije otrok s posebnimi potrebami in vlogo Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan v obdobju konceptualnega premika iz izključevalnega pristopa do oseb s posebnimi potrebami v družbo s pristopom, ki skuša sprejeti posebne vzgojne in  izobraževalne potrebe otrok z različnimi primanjkljaji, ovirami in motnjami v njihovem domačem okolju.

01

Deana Lozar šömen je predstavila delovanje mobilne specialne rehabilitacijske pedagoške službe, ki deluje kot opora in vez med pedagoškimi delavci, starši in otroci s posebnimi potrebami v vrtcih, rednih osnovnih šolah in srednjih šolah. Trinajst  mobilnih strokovnih delavcev pokriva na terenu 15 vzgojno-izobraževalnih ustanov v Slovenski Istri. Skupaj načrtujejo, spremljajo in izvajajo celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Jih je premalo, a se trudijo po svojih močeh.

Strokovni delavci CUEVS vidijo uspeh svojega delovanja v svojem partnerskem  sodelovalnem odnosu  z  učitelji,  starši in otroki. Potrditev uspeha je tudi informacija o samostojnem in uspešnem življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki dalje razvijajo svoja močna področja.

Psiholog je povedal, da je stigma oseb s posebnimi potrebami in specializiranih ustanov še prisotna. Njena moč pa še močnejša in trdovratnejša  v sodobnem tržnem načinu konkuriranja za delovna mesta, ko je za marsikoga težko uresničiti  želene poklicne ambicije.  Staršem je dandanes otrok projekt, v katerega vlagajo veliko lastnih pričakovanj in želja.  Ko otrok ne uspe izpolnjevati idealiziranih predstav staršev,  nastopi lahko veliko težav v družini, s katerimi se starši soočajo. Film Navihani Bram je ponudil veliko zanimivih tem za razmislek staršem, bodočim staršem, učiteljem in drugim pedagoškim delavcem na zelo avtentičen in hkrati humoren način. Priporočili bi ga vsakomur. Gledalcu Bram pusti sporočilo: »Vsi smo drugačni. In prav to je zanimivo.«

Barbara Valič,

vodja aktiva mobilne službe

Prispevek v Primorskih novicah

Dostopnost