MI IN VI SKUPAJ

Poleg ostalih inovacijskih projektov poteka na naši šoli tudi projekt sodelovanja s starši pod imenom Mi in vi skupaj. Projekt zajema številne dejavnosti, kot so strokovna predavanja, športna srečanja, ustvarjalne delavnice in druge aktivnosti, ki so namenjene staršem in njihovim otrokom.

Projekt Mi in vi skupaj je nastal v želji, da bi se čim več staršev udeleževalo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in ostalih neformalnih, družabnih srečanj. Poleg informacij o vzgojno – izobraževalnem delu, želimo staršem bogatiti prosti čas, ki ga preživljajo s svojim otrokom, ter jim omogočiti druženje in izmenjavo izkušenj z drugimi starši. Starše tudi vabimo, da nam pri različnih ustvarjalnih delavnicah, na izletih, na strokovnih predavanjih… posredujejo svoja znanja, spretnosti in izkušnje. Strokovni delavci, ki sodelujemo v tem projektu, si želimo, da bi neformalna srečanja pripomogla k boljšemu sodelovanju s starši, pomagala pri lažji komunikaciji, nam omogočila, da spoznamo otroka tudi izven šolske situacije in s tem morda uvidimo nove pristope dela z otrokom. S projektom smo začeli že v šolskem letu 2006/07.

Vabimo učence in njihove starše, da se še naprej udeležujete naših srečanj.

Dostopnost