OBVESTILO ZA STARŠE glede karantenskih odločb

NIJZ obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, podaljšal čas, ko starši prejmete njihovo napotitev v karanteno za vašega otroka.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene.

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice staršev, ki zaradi karantene vašega otroka ostanete doma.

Dostopnost