VABILO K PROSTOVOLJNEMU DELU

Iščemo prostovoljce, ki bi med prostovoljnim delom v šolskem letu 2021/2022 pomagali pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Prostovoljno delo poteka po dogovoru, v dopoldanskem ali popoldanskem času. Prostovoljno delo na CUEV Strunjan zajema učno individualno in skupinsko pomoč v razredu, pomoč pri spremljanju oseb s posebnimi potrebami, različne krožke, druženje z otroki in sodelovanje in pomoč učiteljem ter otrokom na dnevih dejavnosti.

Vsi zainteresirani naj kontaktirajo koordinatorko prostovoljcev Tino Valenčič na e-mail: tina.valencic@guest.arnes.si.

Vabljeni!

Dostopnost